Katalog ke stažení:


velikost: 2,52 MB, v angličtině

Membránové sušiče Parker Balston

... kombinují vysoce účinnou koalescenční filtraci s osvědčeným systémem tzv. membránových vláken a poskytují suchý stlačený vzduch s rosným bodem až – 40°C.  Sušič pracuje 24 hodin denně, má kompaktní konstrukci, tichý provoz, snadnou instalaci a uvedení do provozu a pro svou činnost nevyžaduje připojení do elektrické sítě (pouze pro měřící a kontrolní systém u některých typů). Jsou vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Princip činnosti

Vodní páry ve stlačeném vzduchu prostupují stěnami svazku vláken – membrán -  a jako permeát jsou odváděny pomocí určitého množství již suchého stlačeného vzduchu mimo sušič do atmosféry. Čistý suchý stlačený vzduch vychází ze spodní části tubusu sušiče. Jediným úkonem údržby je výměna filtrační vložky předfiltru 2x ročně.

První fáze

Nejdříve prochází stlačený vzduch z rozvodného potrubí účinným koalescenčním předfiltrem, který odstraní kapky oleje, vody a pevné částice s účinností 99,99% při úrovni znečištění 0,01 mm. Odstraněná kapalina se shromažďuje v dolní komoře nádoby předfiltru, odkud je odváděna pomocí automatického plováku mimo systém.

Stlačený vzduch vycházející z koalescenčního předfiltru (některé sušiče mají předřazeny také ještě předfiltry pevných částic) má v sobě obsaženy vodní páry, které budou při průchodu vzduchu sušičem odstraněny.

Druhá fáze

Stlačený vzduch z předfiltrů vstupuje do membránového sušiče, který obsahuje svazek membránových vláken. Jejich stěnou prostupuje permeát – vodní pára – která je následně částí již suchého stlačeného vzduchu odváděna zpět podél vláken do horní části tubusu sušiče, kde odchází do atmosféry. Portem ve spodní části tubusu sušiče odchází suchý stlačený vzduch.

Použití

  • potřeba použití suchého stlačeného vzduchu s nízkou teplotou rosného bodu
  • pneumatické rozvody
  • ochranné skříně a kabinety pro elektroniku, rozvodné skříně
  • analytické systémy
  • ochrana zamrzání
  • suchý vzduch pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • laboratorní vzduch pro všeobecné použití
  • výroba a zpracování potravin

 

Výrobní řada 76
Výrobní řada IT
Výrobní řada CM
Výrobní řada 5000 SMART
Výrobní řada CD