Sušičky stlačeného vzduchu

Sušičky stlačeného vzduchu

Systémy stlačeného vzduchu pracují s atmosférickým vzduchem, který obsahuje různé nečistoty, bakterie, uhlovodíky a vodní páry. Do systému se také mohou dostat částice vzniklé opotřebením kompresoru a olejové částice z mazací soustavy, a to i u některých druhů bezmazých kompresorů, nemluvě o rzi z potrubí. To vše vytvoří tzv. brusný kal, který způsobí rychlé opotřebení pneumatických strojů, ucpává ventily, působí korozi potrubních systémů a může způsobit nedozírné škody na citlivých měřících přístrojích a pneumatických nástrojích.

Moderní výrobní systémy a procesy jsou stále citlivější na kvalitu dodávaného vzduchu, čímž rostou nároky na odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Naprosto suchý a čistý stlačený vzduch lze zajistit pouze instalací účinného sušiče s vysoce účinnou filtrací.

Parker Hannifin nabízí dva typy sušičů stlačeného vzduchu: 

  • Membránové sušiče pracují na principu prostupu vodních par (permeátu) stěnou dutých vláken – membránami.
  • Sušiče PSA – Pressure Switch Adsorption – mají dvoukomorové kolony naplněné adsorpční náplní (adsorbentem), který odstraní vlkost formou studené regenerace. Jde o systém tlakové cyklické adsorpce molekul vlhkosti.

Oba principy spotřebují určitou část stlačeného vzduchu na odvod odseparované vlhkosti či regeneraci adsorpční náplně.