Filtrace vzorků pro analyzátory a jiné měřící přístroje

Filtrační vložky Balston

stupeň účinnosti D, B, A, AA: filtrace plynů při 0,01 µm:

D: DX, DQ, DH, DS: 93%
B: BX, BQ, BH, BS: 99,99%
S: AQ, QH, AS: 99,9999%
AA: AAQ, AAH, AAS: 99,9999+%

Typy filtračních vložek Balston pro filtraci pevných částic a koalescenční filtraci

X:
pro odstraňování pevných částic a poměrně velkého množství kapaliny z plynu. Vynikající chemická odolnost, teplota do 150°C, dobré mechanické vlastnosti.
Silná stěna pro zlepšení koalescenční účinnosti. Pojivo fluorokarbonová pryskyřice.

Q:
pro odstranění pevných částic a malého množství kapaliny z plynu. Chemická a tepelná odolnost stejná jako u typu vložky X. Pojivo fluorokarbonová pryskyřice.

H:
vložka pro filtraci kyslíku při teplotě nad 290°C nebo u aplikací, kde jsou typy X a Q nevyhovující. Má tepelnou odolnost do 480°C pro suchý plyn a 38°C pro kapalinu.
Konstrukce Quartz.

S:
vložka určená pro filtraci při teplotě 150°C – 290°C. Pojivo PTFE. Obdobné použití vložky jako u typu Q.

Typy filtračních vložek Balston pro adsorpci

000:
adsorpční vložka s aktivním uhlíkem pro většinu uhlovodíků C4 a těžších, ketonů, alkoholů, etherů, organických kyselin, chlorovaných freonů, aromatických uhlovodíků a carbondisulfidů.

101:
silikagelová adsorpční vložka pro vodní výpary (gel kyseliny křemičité).

102:
4A molekulární sítová adsorpční vložka pro kysličních uhličitý, čpavek, sirovodík, acetylen, propylen, metan, etan, vodní výpary, etylen, etylenoxid a carbondisulfid.

103:
13X molekulární sítová adsorpční vložka pro všechny látky adsorbované 102+:
metanol, mercaptanty s přímým řetězcem, freon 11, freon 12, freon 114, sulphur hexafluorid, cyklohexan, difenyl, butene-1, isopentan, benzen, toluen, xylen, boron trifluorid, triethylamin a menší aminy, uhlovodíky s přímým řetězce do C22, alkeny do C4 a acetylen.

105:
kalgonová HGR adsorbční vložka pro výpary rtuti.

107:
adsorbční vložka na bázi sodných a vápenatých hydroxidů pro kyselinové plyny včetně kysličníku siřičitého, kysličníku sírového, kysličníku dusičitého, kysličníku uhličitého, sirovodíku, sulphurhydrogenhloridu, chlorovodíku a chloru.

Typy filtračních vložek Balston pro filtraci páry

R/SR:
pro filtraci páry. Typ R je určen pro lékařské sterilizátory, typ SR se používá ke sterilizaci v potravinářském průmyslu, kde je vyžadován vysoký tlak.

Filtrační vložky Balston z nerez oceli AISI 316

          


Filtrační vložky z nerez oceli jsou určeny do max. provozního tlaku 345 bar a provozní teploty do 250°C. Nominální filtrace 1,5 – 15 µm, absolutní filtrace 5 – 25 µm. Tři standardní velikosti. Nerezové vložky jsou vícenásobně použitelné – mohou být vymyty zpětným proplachem nebo čištěny chemicky nebo ultrazvukem. Jsou určeny pro média kontaminovaná pevnými částicemi. Vyznačují se pevnou konstrukcí a odolností vůči korozi. Jsou používány do vysokých tlaků a teplot např. jako předfiltry pro těžce kontaminované plyny, jako filtry horkých a korozívních plynů, páry, rozpouštědel a jiných korozívních kapalin, viskózních roztoků, polymerů a hustých látek.
 

filtrace plynů filtrace kapalin
kód 100% účinnost
µm
8% účinnost
µm
kód 100% účinnost
µm
8% účinnost
µm
- 03 5 1,5 - 03 9 3
- 10 12 5 - 10 20 10
- 25 25 15 - 25 35 25

 

typ vložky filtr Balston
SSC-050-11-.. 95S6-1/8, 95S6-1/4, 85
SSC-100-12-.. EU37/12, 33S6, 33G
SSC-100-25-.. EU37/25, 45S6, 45G
SSC-200-50-.. 27/50
SSC-200-95-.. 27/95

Membránové filtrační vložky Balston typ GSMembránové filtrační vložky se skládají z tzv. vestavěného předfiltru z borosilikátového skelného vlákna s fluorokarbonových pojivem a PTFE membrány. Filtrace 0,01 µm. Membrána nepropustí do vzorku plynu žádné případně uvolněné fragmenty filtračního vlákna. Membránové filtrační vložky GS mají vynikající chemickou odolnost a splňují velmi náročné požadavky na filtraci procesních plynů.

Max. provozní tlak 4,1 bar.
Max. rozsah provozní teploty: - 40°C až + 121°C.
Max. přípustná tlaková diference: 1,4 bar
Směr toku média: ven z vložky (inside-to-outside)

 

filtr Balston typ vložky
9933-05-95 DFU
9922-11-95 DFU
97S6 GS-050-05-95
91S6 GS-050-11-95
95S6 GS-050-11-95
95T GS-050-12-95
31S6, 33S6 GS-100-12-95
41S6, 45S6 GS-100-25-95

Membránové filtry typ 39 A 98Hydrofobní membránové filtry řady 39 a 98 se skládají z nerezového tělesa a membránového filtru s  porézním sintrovaným kotoučem. Jsou ideální k ochraně analyzátorů, odstraňují vodu a aerosoly kyseliny sírové a ultrajemné pevné částice. Představují absolutní zábranu proniknutí kapaliny do vzorku k analyzátoru. Plyn vstupuje do filtru vstupní portem a výstupním portem odchází zpět do systému. Z třetího portu je odváděn čistý vzorek do analyzátoru. Nežádoucí kapalina se zachycuje na vstupu a obtokem obchází membránový filtr skrz tzv. bypass port.

filtr Balaton typ membrány
39-0 (standardní průtok) 39002
39-2 (pro vyšší průtok) 39020
98-0 (standardní průtok) 98002
98-2 (pro vyšší průtok) 98020

Membránové koalescenční filtry typ A98 a A39


Obdobná funkce jako u typu 39 a 98 s tím, že je do tělesa filtru namontována koalescenční filtrační vložka, která odvádí odstraněnou kapalinu ze systému. Vzorek pak vstupuje čistý, zbavený nežádoucí kapaliny a pevných příměsí přes membránový filtr horním portem do analyzátoru.
 

filtr Balston filtrační vložka membrána
A39/12-0 (standardní průtok) 151-12-DQ, 151-12-BQ 39002
A39/12-2 (pro vyšší průtok) 151-12-DQ, 151-12-BQ 39020
A98-0 (standardní průtok) 050-11-DQ, 050-11-BQ 98002
A98-2 (pro vyšší průtok) 050-11-DQ, 050-11-BQ 98020