Filtrace pro vakuová čerpadla

    

Filtry pro výstup z vakuového čerpadla

Výstupní filtry Balston pro vakuová čerpadla odstraňují viditelné olejové zákaly a kouřové zplodiny na výstupu z čerpadla. Filtrační vložka s vysokou účinností zachycuje a odvádí nežádoucí kapalinu, ze které může uživatel získat zpět používané nákladné lubrikační médium.
Vložky 371H odstraňují kapénky a pevné částice o velikosti 0,1 µm s účinností 99,9%.
Filtry na výstupu z čerpadla mají průtočnou kapacitu až do 5663 l/min.

Filtry pro agresívní a korozívní média

CV-0112-371H 85 l/min
CV-0118-371H 254 l/min
ACV-0135-371H 566 l/min
ACV-0335-371H 1217 l/min
ACV-0735-371H 2831 l/min
ACV-0780-371H 5663 l/min

Filtry pro neagresívní a nekorozívní média 

9955-12-371H, 9956-12-371H 85 l/min
18/18-371/H 254 l/min
AR-0316-371H 566 l/min
AR-0335-371H 1217 l/min
AR-0735-371H 2831 l/min
AR-0780-371H 5663 l/min
AR- 1280-371H 8434 l/min
AR-1680-371H 12741 l/min
AR-3080-370H 24067 l/min

Filtry pro vstupní větev

do 10-6 torr

Tyto nerezové filtry s připojovací přírubou zabraňují zpětnému toku oleje a chrání čerpadlo před poškozením pevnými částicemi nebo nežádoucí kapalinou. Používají adsorbční filtrační vložky Grade 102 proti zpětnému toku oleje nebo vložky Grade 30 k odfiltrování vysoké koncentrace pevných částic. Protože nemají odkalovací otvor, nejsou určeny k odstraňování nežádoucích kapalin v procesu vakua.

CF-0112 85 l/min
CF-0118 254 l/min

do 2 torr pro agresívní média a nižší průtok

Nerezové filtry s vstupním a výstupním otvorem a otvorem pro odkalení používají filtrační vložky Grade 30 k odstraňování vysoké koncentrace pevných částic a kapaliny.

CV-0112-30 85 l/min
CV-0118-30 254 l/min

do 2 torr pro neagresívní média a vyšší průtok 

18/18-30 254 l/min
A962-30 368 l/min