Filtrace pro analýzu spalin benzínových motorů

Tyto filtry poskytují kompletní odstranění pevných částic, zkondenzované vody a olejů.Jejich materiálové složení neovlivňuje složení analyzovaného vzorku plynu. Odolnost proti korozi.

Typ 58N

Filtr 58N je robustní konstrukce z materiálů, které jsou odolné vůči zkoumanému vzorku a neabsorbují žádnou jeho složku. Filtrační vložka Grade 404 byla vyvinuta speciálně pro analýzu spalin benzínových motorů a jejím základem jsou borosilikátové sklo a polyolefinové vlákno. Má 93% zachycovací účinnost částic 0,1 ?m, vysokou zádržnou kapacitu a nízkou tlakovou ztrátu. Odpuzuje a rychle odvádí vodu, čímž velmi snižuje možnost ztráty NO2 a dalších ve vodě rozpustných látek vzorku. Průtok je od vnitřního jádra směrem ven z vložky.

Typ ETF

Filtr ETF je nízkotlaký navržený k ochraně analyzátorů benzínových spalin. Skládá se z hlavy filtrační nádoby a z nádoby s ustavenou filtrační vložkou, které jsou vyměnitelné. Používá filtrační vložku 8G, která může být použita na koalescenční filtraci nebo pro jemnou filtraci.