Filtrace páry pro sterilizátory

Filtry BALSTON 23/75R na filtraci páry pro sterilizátory mají filtrační vložku z mikrovlákna zasazenou do pevné filtrační nerezové nádoby konstruované výhradně pro páru. Filtrační nádoba je spojena s kondenzační nádobou přes odkalovací ventil.

Pára vstupuje do nádoby, v jejíž expanzní komoře je z ní náhlou změnou směru a rychlosti toku odstraněna velká část kondenzátu. Poté pára prochází filtrační vložkou Grade R z mikrovlákna. Voda z filtrační vložky a expanzní komory je odváděna z filtrační nádoby automatickým kondenzačním systémem.

Filtrační vložka typu R se vyznačuje masívní konstrukcí a účinnou filtrací pevných částic a kapének na úrovni 98+% při 0,1 µm. Pevné částice zůstávají zachyceny v uvnitř filtračního elementu a kapky vody odkapávají z povrchu filtrační vložky do automatického odváděcího systému. Vložka je konstruována z chemicky odolného borosilikátového mikrovlákna s pojivem z fluorokarbonové pryskyřice. Neobsahuje žádné nečistoty, které by se mohly uvolnit do filtrované páry.

Filtr páry BALSTON 23/75R se používá do potrubí ¾“ a 1“, které je obvyklé u velké většiny nemocničních sterilizačních zařízení.