Filtrace kapalin

Filtrační vložky z mikrovláknaTypy filtračních vložek Balston pro analýzu vzorků kapalin a ochranu měřících přístrojů.

DX, DQ, DH, DS: 25 µm
BX, BQ, BH, BS: 2 µm
AQ, AH, AS: 0,9 µm
AAQ, AAH, AAS: 0,3 µm

Filtrační vložky Balston řada LP pro filtraci kapalin

Určené pro kapaliny s vysokým obsahem pevných částic. Mají vestavěný předfiltr a vnější podpůrnou konstrukci – směr průtoku média je ven z vložky (inside-to-outside).
80% retenční schopnost.

Grade 10 75 µm
Grade 20 25 µm
Grade 30 10 µm
Grade 50 1 µm
Grade 60 0,6 µm
Grade 70 0,4 µm
Grade 80 0,22 µm

Filtrační vložky Grade 10, 20 a 30 jsou celé z polypropylenu a Grade 50, 60,70 a 80 z polypropylenu a borosilikátového mikrovlákna. Všechny vložky mají vynikající odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům. Jejich principem je stupňovitá filtrační účinnost – zvyšuje se průtokem média z jádra ke vnější vrstvě. Mají vysokou záchytnou kapacitu a používají se k jemné filtraci silně znečištěných kapalin nebo jako předfiltry pro výkonnou nebo membránovou filtraci.